На 14 април 2019 година в София се проведе отворена тренировка по Крав Мага Оцеляване – самозащита за жени, организирана от Sarra Foundation съвместно с Krav Maga Survival Bulgaria и Спортна зала Dynamic Sport Place. По време на тренировката, главният инструктор- полоковник Амир Горен представи пред участниците в тренировката Крав Мага техники по самозащита срещу физически превъзхождащ противник. Фондация „Сарра“ подпомага жени в рискови позиции да възстановят живота си, като им предоставя подкрепа чрез менторство, съветничество, изграждане на партньорства и контакти, обучения в специфични теми, съдействие за достъп до ресурси и обмяна на опит. Krav Maga Survival Bulgaria подкрепя различни инициативи, свързани с борбата с насилието и агресията, както при децата и подрастващите, така и сред възрастните.