На 9 Юли 2020 г. партньорите по проект „Заедно срещу насилието в училище“, финансиран по Програма „Еразъм+“ проведоха витруална среща чрез платформата Google Hangout, за да обсъдят заедно следващите стъпки от проекта: Начало на работата по втория интелектуален продукт, предвиден по проекта – онлайн книга за деца, и планирането на събитие за обучение по употребата на първия интелектуален продукт – методически указания.

Тази онлайн среща замести транснационалната среща, предвидена в Сасари (Италия), тъй като не бе възможно да се организира поради ограниченията за пътуване, наложени поради пандемията от COVID-19.

Очаквайте скоро повече информация и материали от интелектуалните продукти на нашия проект „Заедно срещу насилието в училище“, финансиран по Програма „Еразъм+“!