След първата международна среща и официалното подписване на договорите за партньорство, за нас е изключително удоволствие да обявим официално участието си като партньор в проекта “Заедно срещу насилието в училище” (2019-1-BG01-KA201-062329), финансиран по програма Еразъм + на Европейския Съюз.
Ден след деня на народните будители за нас беше голям комплимент да гостуваме на координатора на проекта- Начално училище Цани Гинчев, Лясковец и да бъдем посрещнати с хляб, мед и сол в едно изключително иновативно българско училище с повече от 100-годишна история- магическо съчетание на традиционни ценности и прогресивен дух. Децата от първи до четвърти клас посрещнаха с традиционни танци партньорите от България (Krav Maga Survival Bulgaria), Турция (Filiz Okulları) и Италия (Mine Vaganti NGO). След два дни усърдна работа, очертахме основите на бъдещото изпълнение на проекта, в рамките на който ще бъдат създадени методика за превенция и интервенция на агресията в училище, детска образователна книжка и видео материали по темата, с които вярваме, че ще допринесем за едно по-добро бъдеще на нашите деца.

#Together #Against #School #Violence #Erasmus Erasmus+