КРАВ МАГА VIP

Крав Мага за специални отряди.

Специалните отряди са по-различни от обикновените органи на реда, тъй като те се занимават с изключително сложни и опасни ситуации. Длъжни са да действат като служители на реда, но с много повече строгост и военно поведение, тъй като обикновено се сблъскват със ситуации със заложници, в тесни места, като автобуси и сгради. Също така често се изправят срещу въоръжени противници и действията им трябва да отразяват това.

Заложническата ситуация добре описва трудностите, срещу които се изправят специалните отряди: те пристигат след като законът е бил нарушен; местоположението е в границите на страната; те използват техники от VIP охраната; действията които предприемат срещо противника са фатални и от военно естество; ако обаче противникът се предаде, те трябва да го задържат като служители на реда.