КОНТАКТИ

За повече информация за Крав Мага и обучение, моля свържете се с нас чрез:

Телефонен номер: +359 2 423 92 66

Мобилен телефон: +359 879 436 655

Електронна поща: office@kms.bg

Facebook: KMS.bg

Адрес главен офис:

Ул. „Добротица Деспот“ 41

Ж.к. „Лагера“, София, България