КРАВ МАГА ЗА ЖЕНИ

Самозащитата за жени буквално ще спаси живота ви!

Крав Мага е разработено за да удовлетвоти определените нужди и изисквания за всеки индивид. Крав Мага обучението и техниките за жени се характеризират с ефективността си дори в позиция на физическа неизгода, предлагайки нужната самозащита срещу сексуални и престъпни атаки.

При обучението на жени, човек трябва да отчете възможността на жената да се подобрява и напредва, въпреки погрешното и схващане за уменията и да се бие и да се изправя срещу предизвикателства, които изискват сила или агресивност.

Нуждата жените да развият бойни способности е особено явна в днешно време, когато културни промени дават на жената повече независимост, като в същото време премахват социални бариери, присъствали при предишни поколения.

Методите за обучение на KMS са базирани на години опиъ, както и на множество сценарии от реалния живот, където жените намират нашата система за най-ефективна. Нашата система за жени предоставя отлични умения за самозащита, пораждайки най-високия процент на успешна защита срещу различни видове атаки. Освен техническото и тактическо обучение, нужни за добиване на умения по Крав Мага, жените също се нуждаят от подходящата умствена нагласа, която подкрепя физическите и способности. Това включва играждане на решителност, упоритост и агресия така че те да станат част от естественото психическо състояние на жената

Крав Мага за момичета и жени подобрява увереността, слагайки край на тревогата и неохотата, породени от чувството за безпомощност. Благодарение на нашата система за обучение жените вече не е нужно да се откажат от лична сигурност и качествен живот заради страх

Крав Мага техниките за жени са разработени от KMS в отговор на нарастващото търсене като част от техниките за самозащита създадени за различните цивилни сектори. Квалификациите за самозащита на Крав Мага позволяват на жени на всякакви възрасти да се научат за сравнително кратко време на основни техники за самозащита, специално създадени да им осигурят средства за защита когато бъдат атакувани.

Методите на Крав Мага за жени се занимават с ситуации от ежедневието на жената, изтъкват сценарии, където може д изникне заплаха и обучават, стъпка по стъпка, как да останат хладнокръвни, да се защитят, отвърнат и да елиминират заплахата. Този сектор на Крав Мага най-вече се концентрира върхъ сексуалните атаки, тъй като те са основната заплаха за жените.

Тъй като този проблем е доста обезпокоителен и честно труден за дискутиране, женските техники за самозащита включват немалко количество емоционална тренировка, за да е сигурно, че жените притежават нужните умения за самозащита, да изградят самоувереност и нужната агресия. Защитите са нагласени така че да пасват на женската физика и психологическо състяние.